THÔNG TIN THƯƠNG HIỆU VÀ BẢN QUYỀN

1. Eugreen.com.vn là thương hiệu website được đăng kỹ bản quyền bởi công ty cổ phần xuất nhập khẩu Eugreen (EUGREEN.,JSC). Tòan bộ các nội dung website: Hình ảnh, nội dung văn bản, cách thức trình bày,…đã được đăng ký bản quyền cho eugreen.com.vn. Việc sử dụng các hình ảnh, nội dung website bị ngăn cấm dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của chúng tôi.

2. Nghiêm cấm việc sử dụng thương hiệu Eugreen.com.vn hoặc bất cứ thương hiệu nào khác của EUGREEN.,JSC cho mục đích quảng cáo hoặc công bố thông tin khi chưa có sự đồng ý của chúng tôi.

3. Các thông tin trên website có thể thay đổi mà không cần được thông báo trước.

THÔNG TIN HIỂN THỊ BỊ LỖI DO LỖI NHẬP DỮ LIỆU

– Trong trường hợp sản phẩm bị sai thông tin, sai giá do lỗi nhập dữ liệu hoặc do sai sót của nhà cung cấp, Eugreen có quyền từ chối hoặc hủy các đơn hàng đối với các sản phẩm bị sai thông tin, giá bán, đơn hàng cũng sẽ bị hủy hoặc từ chối cả trong trường hợp đơn hàng đã được xác nhận và quý khách đã thực hiện thanh toán hay chưa. Trong trường hợp quý khách đã thanh toán cho việc mua hàng và đơn hàng của quý khách bị hủy, chúng tôi sẽ nhanh chóng hoàn trả lại toàn bộ số tiền mua hàng của quý khách đã thanh toán trước đó.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

1. Các thông tin và giá trên website eugreen.com.vn này chỉ dành cho mục đích tham khảo, tư vấn hay đóng góp ý kiến chuyên môn từ nhiều nguồn thông tin khác nhau. Chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin được nêu trong website này. Vì vậy đề nghị quý vị liên hệ với chúng tôi nếu như có bất kỳ thông tin yêu cầu tư vấn cụ thể nào.

2. Một số phần của website này được kết nối với các website khác và ngược lại, chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến bất kỳ nội dung được nêu trong các website khác đó.