Sen tắm âm tường Fratini 39050608

35.079.365 

Sen cây âm tường, có 3 chức năng
Mạ chrome, niken